25 februari 2006

10 maart 1966 Monument Beatrix Claus Kennedylaan


Ter gelegenheid van het trouwen van Beatrix en Claus in 1966 is bijgaand monumentje geplaatst aan de Kennedylaan te Velp.

01 februari 2006

27 oktober 2005 Commissie "Oranjes in Velp" geïnstalleerd

foto Marc Pluim

In aanwezigheid van burgemeester Van Wingerden-Boers is op 27 oktober j.l. in Restaurant De Olde Dubbelinck te Velp de Commissie "Oranjes in Velp" geïnstalleerd. Ter gelegenheid van het 110 jarig bestaan van Velp voor Oranje is 110 x € 10,-- beschikbaar gesteld aan deze commissie, die alle monumenten die betrekking hebben op het Koninklijk huis , zoals, banken, bomen, herinneringsstenen en straatnaambordjes inventariseert, voorstellen doet ter restauratie en publicaties gaat verzorgen. De commissie is toegesproken door de burgemeester.

De voorzitter van die commissie, Wietze Landman heeft de burgemeester op "ludieke wijze" een eerste voorstel aangeboden: het benoemen van straten in de toekomstige wijk op het VNB terrein (gasfabriek) naar leden van het Koninklijk huis.
De firma Pol Wegbebakening uit Heteren, die ook de bordjes maakte van het Prinses Catharina-Amalia Plantsoen en het Alexia Juliana Pad, heeft alvast zes "echte bordjes" gemaakt met de namen: Beatrixstraat, Bernhardstraat en Clausstraat. Het toekomstige plein naast de Oranjestraat zou: Willem-Alexanderplein kunnen heten. En de parkeergarage onder dit plein zou de Nassaugarage genoemd kunnen worden, verwijzend naar de erboven liggende voormalige Nassauschool, waar nu een galerie in is gevestigd. En Máxima zou vernoemd kunnen worden door één van de appartementengebouwen "Máxima-staete" te noemen.

Het is een unieke kans voor de gemeente om de nog niet benoemde leden van het Koninklijk huis in één keer te vernoemen in een aaneengesloten deel van het centrum van Velp. De nieuwe woonwijk ligt namelijk tussen de "koninklijke" straten: Emmastraat, Frederikstraat en Oranjestraat aan de ene kant en de Wilhelminastraat en Alexanderstraat aan de andere kant.

Oranjegezind
De Velpse Oranjegezindheid is een traditie die teruggaat naar 1815, toen op initiatief van de toenmalige bewoner van Landgoed Daalhuizen (Mr. Van Hasselt) en na een Volksraadpleging "op de Heijde tusschen Rosendael en Daalhuizen" een "onkostbaar maar duurzaam Monument" in Velp werd opgericht als bewondering voor de latere Koning Willem II, nadat die succesvol tegen Napoleon had gestreden bij Waterloo.
In het maandblad van de Oudheidkundige Kring schreef Nelleke den Boer-Pinxter enkele jaren geleden over de verwaarloosde toestand van dat momumentje op Landgoed Daalhuizen. En toen ontstond het idee van een Commissie "Oranjes in Velp".
Nelleke den Boer-Pinxter (ook actief in de commissie Open Monumentendagen) heeft zitting genomen in de commissie, evenals de heren Wietze Landman (voorzitter), Irene Bosnak (namens Velp voor Oranje) en Peter Clous (namens de Oudheidkundige Kring). Bert Dirkse van den Heuvel (amateur historicus/publicist) is als adviseur aan de commissie verbonden..

De Commissie "Oranjes in Velp" is een commissie van Stichting Velp voor Oranje met een eigen budget. Velpenaren die het initiatief een warm hart toedragen kunnen de commissie financieel steunen door geld over te maken naar giro 111.8692 tnv Velp voor Oranje te Velp, ovv "Oranjes in Velp".
Velpenaren die op de hoogte zijn van het bestaan van "koninklijke" bomen, stenen en andere herinneringen aan de Oranjes in Velp kunnen bellen naar Wietze Landman, tel. 026-3648948 of een email sturen aan: wietze.landman@tiscali.nl