05 maart 2006

1891 Emma Piramide bij VelpDe geschiedenis van de Emma Piramide is gedeeltelijk terug te vinden in het boek "Velp en zijn geërfden" bldz 87-88. De Geërfden van Velp (zie www.geerfdenvanvelp.nl ) hebben via een Commissie Werkverschaffing in 1891 meer dan 150 werklozen wekenlang laten werken aan het ophogen en met zoden bekleden van de uitzichtsberg op de Kluizenaarsberg. Later (wanneer ?) is men deze heuvel Emmaheuvel gaan noemen en tegenwoordig draagt deze de naam Emma Piramide.

03 maart 2006

1923 Wilhelminabank Velp
Op de kruising van de Hogeweg in Velp met de Van Galenlaan en de Evertsenlaan (direct achter woonzorgcentrum Nieuw-Schoonoord, voorheen Avondzon) staat de Wilhelminabank die is geplaatst ter gelegenheid van het regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina in 1923.
Winterfoto uit 2004.
De zwartwitfoto toont de bank net na de plaatsing.
Op de kleurenfoto is de voormalige ambtswoning te zien van de oud-burgemeesters Borrie en Drost. Koningin Juliana is hier in de 70-er jaren op werkbezoek geweest.
In 2007 heeft het pad dat de Hogeweg verbindt met de Van Galenlaan (achter de Wilhelminabank langs) de naam gekregen van Prinses Ariane Wilhelmina Máxima Ines, kortweg genoemd het Prinses Ariane Wilhelminapad.

Tegelijkertijd werd ook in Aalten een kopie geplaatst van de jubileumbank. Of dat een officiële bank is of een kopie door enkele handige metselaars (die aan de Velpse bank hadden meegewerkt) is mij niet bekend.

01 maart 2006

7 jan 1937 Gedenksteen en boom huwelijk Juliana BernhardTer gelegenheid van het huwelijk van Prinses Juliana met graaf Bernhard zur Lippe-Biesterveld op 7 januari 1937, is in Velp op de achtsprong (waar de Vijverlaan de Boulevard ontmoet) een boom geplant met daarbij een gedenksteen. U ziet op de foto's de achtsprong en de gedenksteen waarvan het opschrift niet helemaal meer leesbaar is. Er staat geschreven:
"JULIANA BERNHARD 7 JANUARI 1937" uitgehakt in een boommotief. Daaronder is de naam van de vermoedelijke sponsor en plaatser van de steen en de boom vermeld: "KON. NED. MIJ. VOOR TUINBOUW - BUNNIK (?)" rest van de tekst helaas onleesbaar.
Is deze boom door de bezetter gekapt en is deze na de oorlog opnieuw geplant ??? Wie meer weet, graag even bellen naar Wietze Landman op 026-3648948.