10 mei 2008

Henk Hankel 46 jaar Velp-voor-Oranje

Bestuurslid Henk Hankel is 46 jaar verbonden aan Velp-voor-Oranje en daar heeft de Gelderlander een krantenartikel aan geweid.

01 mei 2008

Dodenherdenking Velp 4 mei 2008

Ook dit jaar vindt de 4 mei-herdenking in Velp plaats in de vorm van een samenkomst in de Parkstraatkerk, Parkstraat 3, gevolgd door de stille tocht naar het monument in het Villapark waar de twee minuten stilte in acht worden genomen.
De bijeenkomst in de Parkstraatkerk begint zoals gewoonlijk om 19:15 uur. De internationaal zeer gerespecteerde en veel geciteerde Velpenaar Prof. Dr. Geert Hofstede (http://feweb.uvt.nl/center/hofstede/index.htm) houdt een overdenking, de Velpse scholiere Robin Arnoldussen draagt haar door Amnesty International uitverkoren gedicht “Tranen” voor. Muzikale medewerking wordt verleend door Velpenaren Zhynev Koran, viool en Peter van Drunen, orgel.

Bij het monument wordt medewerking verleend door de drum- en showfanfare mr H.M.Van der Zandt en de Velpse scouts. Kransen en bloemstukken worden gelegd door het 4 mei-comité Velp, Stichting Velp voor Oranje, de Geërfden van Velp, Ondernemers Vereniging Centrum Velp, Amnesty International en de Velpse basisscholen. Aanwezige Velpenaren worden van harte uitgenodigd om ook bloemen bij het monument te leggen.

Een overzicht van alle in Velp bekende oorlogsmonumenten vindt u door te klikken op www.monumentenvelp.blogspot.com/

13 april 2008

Oranjekermis wederom een feestVelp, 11 april 2008
De Oranjekermis is door de inspanningen van Velp voor Oranje weer tot een feest geworden voor de bewoners van vele tehuizen in Velp. Burgemeester Petra van Wingerden was persoonlijk aanwezig om enkele tehuisbewoners te begeleiden in de rups-machine.


20 februari 2008

Nieuwe Oranje straatnamen in Velp

Zoals we allen 20 februari konden lezen in het Streekjournaal, heeft de Gemeente Rheden besloten enkele straten op het terrein van de voormalige gasfabriek in Velp te vernoemen naar leden van ons Koninklijk Huis. De nieuwe straatnamen zijn: Koningin Beatrixstraat, Prins Clausstraat en Prinses Máximastraat.
Velp voor Oranje is erg blij met deze nieuwe straatnamen. Hopelijk kiest de projectontwikkelaar van de beide appartementengebouwen ook voor enkele koninklijke namen.
Hieronder het Streekjournaal-artikel (klik erop om te vergroten tot leesbaar)

31 januari 2008

JARIGE VORSTIN KRIJGT ZEVENTIG BOMEN IN VELP


JARIGE VORSTIN KRIJGT ZEVENTIG BOMEN IN VELP

Donderdag 31 januari is Koningin Beatrix 70 jaar geworden. Dat is in Velp feestelijk gevierd. Velp voor Oranje trakteerde op “(sinaas-) appeltjes van Oranje” voor alle schoolkinderen, en op een hapje en een drankje voor alle bewoners in Verzorgingshuizen, en gratis Herinneringskaarten met foto voor alle ouderen in Velp.
Het gemeentebestuur van Rheden schenkt alle Velpenaren zeventig bomen.
Het initiatief om zeventig bomen te planten kwam van de Stichting Velp voor Oranje. Maar de gemeente Rheden nam het voorstel graag over. Het past in het Groenplan van de gemeente Rheden om in Velp-Zuid in 2008 en 2009 meer bomen te planten. En het past in het voornemen van de gemeente om in samenwerking met De Geërfden van Velp de “paardenwei” om te vormen tot een groene strook met bomen en sloten, waar vooral de
bewoners van Oud Velp-Zuid kunnen wandelen en kunnen genieten van groen en water en van de paarden in de wei.

Donderdagmiddag plantte burgemeester Van Wingerden - als symbool voor die zeventig bomen - een Koningslinde, op de hoek van de Larensteinselaan en de Waterstraat. Ruim 40 leerlingen van basisschool De Elsweiden kwamen met vlaggetjes naar de plechtigheid. En samen met alle buurt-bewoners is er na afloop getoost op de jarige vorstin.
De glaasjes Oranjebitter en Oranjelimonade zijn geserveerd door leden van
studentenvereniging “Arboricultura” van de nabijgelegen Hogeschool Larenstein. Het waren ook studenten van Hogeschool Larenstein die indertijd een eerste plan hebben gemaakt - in overleg met de Stichting De Geërfden van Velp, de gemeente Rheden en omwonenden - om de “paardenwei” zo in te richten en te beplanten, dat er een aantrekkelijk, landelijk wandelgebied zal ontstaan.

25 januari 2008

Prinses Ariane Wilhelmina geboren

...


Dinsdag 10 april 2007 rond 2200 uur is een Oranje prinses geboren !!

Zaterdag 20 oktober 2007 is prinses Ariane Wilhelmina gedoopt; klik daarvoor op
http://www.gelderlander.nl/anpinbox/article2043054.eceDinsdag 10 april om 22.00 uur is een prinsesje geboren, Ariane Wilhelmina Máxima Ines; het is de derde dochter van ZKH Prins Willem-Alexander en HKH Prinses Máxima; direct na de geboorte heeft Willem-Alexander bijgaande eerste foto gemaakt.

foto ZKH Prins Willem-Alexander: prinses Ariane Wilhelmina.