10 mei 2008

Henk Hankel 46 jaar Velp-voor-Oranje

Bestuurslid Henk Hankel is 46 jaar verbonden aan Velp-voor-Oranje en daar heeft de Gelderlander een krantenartikel aan geweid.





01 mei 2008

Dodenherdenking Velp 4 mei 2008

Ook dit jaar vindt de 4 mei-herdenking in Velp plaats in de vorm van een samenkomst in de Parkstraatkerk, Parkstraat 3, gevolgd door de stille tocht naar het monument in het Villapark waar de twee minuten stilte in acht worden genomen.
De bijeenkomst in de Parkstraatkerk begint zoals gewoonlijk om 19:15 uur. De internationaal zeer gerespecteerde en veel geciteerde Velpenaar Prof. Dr. Geert Hofstede (http://feweb.uvt.nl/center/hofstede/index.htm) houdt een overdenking, de Velpse scholiere Robin Arnoldussen draagt haar door Amnesty International uitverkoren gedicht “Tranen” voor. Muzikale medewerking wordt verleend door Velpenaren Zhynev Koran, viool en Peter van Drunen, orgel.

Bij het monument wordt medewerking verleend door de drum- en showfanfare mr H.M.Van der Zandt en de Velpse scouts. Kransen en bloemstukken worden gelegd door het 4 mei-comité Velp, Stichting Velp voor Oranje, de Geërfden van Velp, Ondernemers Vereniging Centrum Velp, Amnesty International en de Velpse basisscholen. Aanwezige Velpenaren worden van harte uitgenodigd om ook bloemen bij het monument te leggen.

Een overzicht van alle in Velp bekende oorlogsmonumenten vindt u door te klikken op www.monumentenvelp.blogspot.com/