05 juli 2009

Monument Daalhuizen op 16 juli 2009 onthuld

Velp voor Oranje bestaat dit jaar 115 jaar op 16 juli 2009.
Eveneens is in het afgelopen jaar het monument gerestaureerd dat in Daalhuizen is opgericht na het verslaan van de Frans troepen in 1815 (zie volgende "post" voor inhoudelijke info).


Om deze beide feiten te vieren wordt op 16 juli op feestelijke wijze het monument opnieuw onthuld, en zal in park Daalhuizen een expositie opgesteld staan met verhalen over de slag bij Velp in 1813, over de Franse tijd (1897-1815), over de historie van Velp voor Oranje.
De wijk- en belangenverenigingen van Daalhuizen alsmede de basisschool de Arnhorst zullen bij deze viering betrokken zijn.
DE EXPOSITIE, OP GROTE BORDEN OPGESTELD TUSSEN DE BOMEN, ZAL GEDURENDE VIER WEKEN BLIJVEN STAAN.
Er worden ook enkele rondleidingen verzorgd.

Hieronder de vernieuwde schildjes die na jaren van afwezigheid dankzij enkele sponsors en veel persoonlijke inzet van de heer Ben van Schaik weer konden worden aangebracht.
03 juli 2009

1817 Monument ivm verdrijven van de Fransen


Monument november2008 na opknapbeurt

In 1817 is in Velp een monument geplaatst waarmee de strijders worden geëerd die samen met de de jonge held en kroonprins Willem FGL van Oranje de Fransen in 1815 bij Waterloo (mede) wisten te verslaan; het gedenkteken is nog te zien is langs de Arnhemse Straatweg in park Daalhuizen bij de vijver.

Monument zomer2006 in verval
Het monument raakte de laatste decennia in verval. Na een stevige opknapbeurt ziet het monument er in de herfst van 2008 weer toonbaar uit
Na overleg van Velp-voor-Oranje en de Belangenvereniging Daalhuizen met de familie Snellenburg (eigenaar van landgoed en huize Dordtwijck) over een spoedige restauratie van het monument, heeft de familie besloten tot genoemde opknapbeurt uit eigen middelen. De ontbrekende schildjes worden nog door Velp-voor-Oranje en de Geerfden van Velp gereconstrueerd. U vindt hier in dat geval de laatste informatie over de voortgang.
Ook wil Velp-voor-Oranje graag een schoolproject koppelen aan de restauratie.

Achterzijde monument met kogel

foto belangenvereniging Daalhuizen


Volledig begroeid met klimop staat het monument verborgen aan de vijver in Park Daalhuizen rond 1900.

Het monument herinnert met name aan de slag bij Quatre-Bras in 1815 en de Slag bij Waterloo op 18 juni 1815, waarbij Napoleon door de geallieerde legers werd verslagen.
Ter ere van de kroonprins , de latere Koning Willem II die met succes de Nederlands-Vlaamse troepen aanvoerde, liet Van Hasselt (een vurig Oranje-aanhanger en eigenaar van park Daalhuizen) in 1817 dit monument bouwen.

Het door weer en wind ernstig aangetaste monument draagt de tekst: AAN DEN JONGEN HELD WILLEM FGL PR V ORANIE EN ALLE ZIJNE BRAVE WAPENBROEDEREN VAN 1815 TOEGEW.

Het monument heeft niet altijd aan de vijverkant gestaan. De oorspronkelijke plaats was een driehoekig stuk grond aan de uitmonding van de vroegere Laarweg, nu Rozenhagelaan, aan de zijkant van de hoofdweg. Dat was de plaats waar de laatste Fransen in Velp verslagen werden. Doordat de weg later is verlegd, is het gedenkteken overgebracht naar de huidige plek aan de vijver.
(gegevens uit: Trekken door de 7 dorpen van Rheden van Herma Smit - 1992)

Z.M. koning Willem Frederik George Lodewijk, koning der Nederlanden, groothertog van Luxemburg, hertog van Limburg, prins van Oranje-Nassau (koning Willem II) De 'held van Waterloo'. Vocht zoals gemeld met de geallieerden mee tegen de legers van Napoleon. Als kroonprins leek hij zich in 1830 op te werpen als leider van de Belgische onafhankelijkheidsbeweging. Regeerde vanaf 1840 aanvankelijk als conservatief vorst, die elke grondwetswijziging tegenhield. Werd in 1848 in één dag echter uiterst liberaal. Steunde Thorbecke en Donker Curtius bij het tot stand brengen van de nieuwe Grondwet. Overleed echter al kort na invoering daarvan. Had goede banden met katholieken (verbleef veel in Tilburg). Was gehuwd met de Russische grootvorstin Anna Paulowna.
In de periode 1815-1849 was hij vice-president van de Raad van State en staatshoofd.

01 juli 2009

Velp bestrijdt de Fransen voor de derde keer
Menno Pols beschrijft in de Gelderlander van 11 juli 2009 de geschiedenis van het verjagen van de Franse troepen uit Velp (1813) en hoe dat a.s. 16 juli voor de derde maal wordt gevierd.
In het artikel worden Gety Hengeveld en Nelleke den Boer-Pinxter (vz en secr van Velp voor Oranje) geinterviewd over de feestelijke (her)onthulling van het Franse monumentje op de dag van het 115-jarig bestaan van deze Velpse Oranjevereniging.
(klik op foto of artikel om dat te vergroten)

29 april 2009

Ruud Geluk benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester van Wingerden-Boers brengt de versierselen aan.


Ruud Geluk, al meer dan 40 jaar trouw en zeer aktief bestuurslid van Velp-voor-Oranje, is vandaag door burgemeester Mevr Van Wingerden-Boers in het zonnetje gezet en namens onze koningin benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau; daarbij werden de bijbehorende versierselen uitgereikt en opgespeld. In aanwezigheid van veel familie, bekenden en bestuursleden van de ondernemersvereniging Velp en Velp-voor-Oranje, werden verschillende toespraken gehouden en werd met een oranjebitter getoast op de zeer verdiende huldiging van Ruud Geluk.


Ruud Geluk met VVO-voorzitter Mevr. Gety Hengeveld.


Klik HIER voor meer informatie over Koninklijke onderscheidingen.

22 april 2009

Succesvolle kermis-voor-gehandicapten 2009


De Kermis-voor-gehandicapten op 17 april j.l. was weer een groot succes! Ruim vijftig volwassenen met ca. 20 begeleiders hebben genoten van hun ritjes in de Rups en de Autoscooter. Tenslotte durfden nog zo'n 10 mensen in de spannende "Bank". De in oranje overhemd en oranje trui geklede Kermisorganisator Loki Sterrenberg zorgde voor gratis oliebollen, gratis suikerspinnen een "knuffel" voor alle bezoekers en nog een zak vol andere cadeautjes. Overigens had ook loco-burgemeester Hans Elsenaar - die de Kermis officieel opende - zich gekleed met een oranje shirt.

03 april 2009

Prinses Maximastraat in de Velpsche Veste

Woensdag 1 april 2009 is  de nieuwe wijk Velpsche Veste in Velp gedeeltelijk geopend met de onthulling door  Prinses Maxima (look-alike) van haar eigen straat, de Prinses Maximastraat.

Mevr. Nelleke den Boer-Pinxter (Velp voor Oranje) heeft in haar toespraak stil gestaan bij de historie die aan het ontstaan van de Oranjewijk ten grondslag ligt.

Vanaf heden zullen straatnaamborden in Velp worden voorzien van een "ondertiteling" waarin staat aangegeven wie de betreffende persoon was en wanneer hij of zij leefde.

Via Willemsen makelaars kunt u de modelwoning bezoeken; er zijn nog enkele woningen te koop in de wijk.

Dinsdagavond 31 maart zijn de voorbereidingen in volle gang.

30 januari 2009

Hans Driessen erevoorzitter

Hans Driessen is tijdens een  bijeenkomst van Velp voor Oranje in restaurant Olde Dubbelink in Velp benoemd tot erevoorzitter van de stichting Velp voor Oranje. Ook Ruud Geluk (35 jaar bestuurslid en samen met Driessen en het oude verenigingsvaandel op bijgaande foto van Marc Pluim) werd gehuldigd.

foto Marc Pluijm / de Gelderlander

Hans Driessen wil als erevoorzitter het Bevrijdingsmonument in Velp completeren.
Hij wil dat bij de viering van 65 jaar bevrijding, volgend jaar, de vlam brandt in een koperen schaal in plaats van tussen het natuursteen van het monument. Driessen werd gisteravond gehuldigd voor 22 jaar voorzitterschap van Velp voor Oranje. 

Gety Hengeveld (jarenlang plaatsvervangend voorzitter) is nu benoemd tot voorzitter van de vereniging.

Klik op  Dorpsfeest  voor een artikel hieromtrent in De Gelderlander.

20 januari 2009

Bevrijdingsmonument Villavijver Vijverlaan

Bevrijdingsmonument Villavijver Vijverlaan


Het bevrijdingsmonument in Velp bestaat uit een aantal veldkeien waarbij op een marmeren sokkel de gesmede gedenktekst “VOOR HEN DIE VIELEN” is aangebracht. Naast de veldkeien staat een klokkenstoel met een vredesklok. Deze vredesklok is later aan het monument toegevoegd. Het monument is een ontwerp van Eugène Terwindt.


Het bevrijdingsmonument herinnert de inwoners van Velp aan het offer dat de oorlogsslachtoffers brachten voor een leven in vrijheid.
Direct na de Bevrijding werd de “Stichting 1940-1945” (nu het “4 mei Comité”) opgericht. Deze commissie van ex-politieke-gevangenen zamelde geld in om een herdenkingsplaats voor de oorlogsslachtoffers in te richten. Het monument is onthuld op 4 mei 1950. De klok is officieel ingeluid op 16 april 1992 om 18.12 uur door burgemeester Koek. Eigenlijk had dit om 6.12 uur moeten gebeuren omdat op dat tijdstip de eerste geallieerde tanks in 1945 Velp kwamen binnenrijden. De plaatsing van de vredesklok was een initiatief van “Velp voor Oranje”, de Geërfden van Velp, en het “4-mei-Comité” .
Bij het oorlogsmonument in Velp wordt jaarlijks een herdenkingsbijeenkomst gehouden op 4 mei. Elk jaar wordt de klok op 16 april om 8.00 uur geluid.

De plaatsing van de vredesklok was een initiatief van “Velp voor Oranje”-voorzitter, de heer J.C. Driessen. Hij zorgde voor sponsors voor de klok (o.a. Stichting De Geërfden van Velp en de gemeente Rheden), maar wist bovendien Velpse ondernemers te mobiliseren die het project "in natura" steunden met graafwerkzaamheden, smeden en lassen en natuurstenen leveren en leggen. Het Comité 4 mei Velp steunde deze initiatieven van harte.