30 januari 2009

Hans Driessen erevoorzitter

Hans Driessen is tijdens een  bijeenkomst van Velp voor Oranje in restaurant Olde Dubbelink in Velp benoemd tot erevoorzitter van de stichting Velp voor Oranje. Ook Ruud Geluk (35 jaar bestuurslid en samen met Driessen en het oude verenigingsvaandel op bijgaande foto van Marc Pluim) werd gehuldigd.

foto Marc Pluijm / de Gelderlander

Hans Driessen wil als erevoorzitter het Bevrijdingsmonument in Velp completeren.
Hij wil dat bij de viering van 65 jaar bevrijding, volgend jaar, de vlam brandt in een koperen schaal in plaats van tussen het natuursteen van het monument. Driessen werd gisteravond gehuldigd voor 22 jaar voorzitterschap van Velp voor Oranje. 

Gety Hengeveld (jarenlang plaatsvervangend voorzitter) is nu benoemd tot voorzitter van de vereniging.

Klik op  Dorpsfeest  voor een artikel hieromtrent in De Gelderlander.

20 januari 2009

Bevrijdingsmonument Villavijver Vijverlaan

Bevrijdingsmonument Villavijver Vijverlaan


Het bevrijdingsmonument in Velp bestaat uit een aantal veldkeien waarbij op een marmeren sokkel de gesmede gedenktekst “VOOR HEN DIE VIELEN” is aangebracht. Naast de veldkeien staat een klokkenstoel met een vredesklok. Deze vredesklok is later aan het monument toegevoegd. Het monument is een ontwerp van Eugène Terwindt.


Het bevrijdingsmonument herinnert de inwoners van Velp aan het offer dat de oorlogsslachtoffers brachten voor een leven in vrijheid.
Direct na de Bevrijding werd de “Stichting 1940-1945” (nu het “4 mei Comité”) opgericht. Deze commissie van ex-politieke-gevangenen zamelde geld in om een herdenkingsplaats voor de oorlogsslachtoffers in te richten. Het monument is onthuld op 4 mei 1950. De klok is officieel ingeluid op 16 april 1992 om 18.12 uur door burgemeester Koek. Eigenlijk had dit om 6.12 uur moeten gebeuren omdat op dat tijdstip de eerste geallieerde tanks in 1945 Velp kwamen binnenrijden. De plaatsing van de vredesklok was een initiatief van “Velp voor Oranje”, de Geërfden van Velp, en het “4-mei-Comité” .
Bij het oorlogsmonument in Velp wordt jaarlijks een herdenkingsbijeenkomst gehouden op 4 mei. Elk jaar wordt de klok op 16 april om 8.00 uur geluid.

De plaatsing van de vredesklok was een initiatief van “Velp voor Oranje”-voorzitter, de heer J.C. Driessen. Hij zorgde voor sponsors voor de klok (o.a. Stichting De Geërfden van Velp en de gemeente Rheden), maar wist bovendien Velpse ondernemers te mobiliseren die het project "in natura" steunden met graafwerkzaamheden, smeden en lassen en natuurstenen leveren en leggen. Het Comité 4 mei Velp steunde deze initiatieven van harte.