24 mei 2015

Volledige restauratie Waterloo Monument in Velp

Met de naderende 200-jarige herdenking van de Slag bij Waterloo wordt ook het Waterloo monumentje in Velp volledig in de oude glorie teruggebracht.

In het onderstaande stuk uit de Gelderlander van 23 mei 2015 leest u er alles over. Het daaronder staande bericht uit 2009 vertelt over de eerdere restauratie en de feestelijkheden die toen in Velp zijn gehouden compleet met een tentoonstelling in het park Daalhuizen.

uit de Gelderlander van 23 mei 2015; klik op beeld voor leesbare vergroting.


20 mei 2015

16 juli 2009 : "Waterloo" herleeft in Velp


Openluchtspel met 150 kinderen

Juichend werden op 16 juli j.l. de Fransen verdreven uit Velp door 150 kinderen. Een kanonschot klinkt, de Franse vlag wordt gestreken en de Nederlandse vlag gehesen. Zo ongeveer begint de feestelijke onthulling van een monumentje op donderdag 16 juli in Park Daalhuizen.

In 1813, toen de Fransen hier daadwerkelijk werden verdreven, ging dat niet zo feestelijk. Toen waren er hevige gevechten in Velp. De laatste slag werd geleverd op het Landgoed Daalhuizen. En daarom heeft de toenmalige bewoner, Mr G.J. van Hasselt, op die plaats een monumentje opgericht. Uiteindelijk niet ter ere van de overwinning op de Fransen in Velp, maar ter ere van de Prins van Oranje die in 1815 de Fransen (en Napoleon) versloeg bij Waterloo.


Het Franse leger rond 1813 (nagespeeld)

Jubileum
Leerlingen van Basisschool De Arnhorst, begeleid door Baron Torck van Rosendael speelden het verhaal uit die jaren na. Inclusief het vertrek van een delegatie van vijf Velpenaren in een koets naar Den Haag, om Koning Willem I in Nederland te verwelkomen. Vervolgens arriveert een vertegenwoordiger van de Koning, in dit geval burgemeester P. van Wingerden-Boers, om de Velpenaren te bedanken voor hun steunbetuiging. De burgemeester onthulde, samen met de kinderen, het monumentje.


Het stenen gedeelte van het monumentje is in 2008 gerestaureerd. De drie gietijzeren schildjes met de teksten: Eendracht heeft macht, Eendracht geeft macht, Eendracht de grote kracht, zijn dit jaar op initiatief van Stichting Velp voor Oranje en met financiele steun van het Bouwfonds Cultuurfonds en Stichting De Geerfden van Velp, opnieuw gemaakt en aangebracht. En omdat Velp voor Oranje op 16 juli haar 115-jarig jubileum viert is besloten om op die dag het gerestaureerde monumentje opnieuw te onthullen.

Openluchttentoonstelling
Tegelijk met deze onthulling wordt een Openluchttentoonstelling geopend. De afbeeldingen en teksten op 14 grote A0-borden , geven uitleg over de totstandkoming van het monumentje, over de verdrijving van de Fransen uit Velp (de slag bij Beekhuizen en Daalhuizen) en vertellen ook over het ontstaan van Park Daalhuizen. De tentoonstellingsborden zijn vervaardigd en gesponsord door ABT Repro BV te Velp.
Velp voor Oranje, samenwerkend met Belangenvereniging Daalhuizen-Velp en Wijkvereniging Daalhuizen-Oost, hopen dat veel bezoekers het park en de tentoonstelling de komende maand gaan bezoeken. Bij Boekhandel Jansen & de Feijter in de Emmastraat te Velp is een eenvoudig boekje verkrijgbaar over deze expositie.

Wanneer: 16 juli t/m 16 augustus.
Plaats: monumentje en tentoonstelling: via de ingang van Park Daalhuizen aan de Arnhemsestraatweg te Velp.
Parkeren: op de secundaire weg langs de Arnhemsestraatweg. En op de grote parkeerplaats van kantoorgebouw van v/h Vitens (Waterleiding) - Arnhemsestraatweg 29.
Gratis rondleiding: zondag 19 juli, 13 uur.
Informatie: velpvoororanje , tel. 36.139.44 en 36.361.25

Velp voor Oranje: 16 juli 1894 - 16 juli 2009

Op donderdag 16 juli heeft een feestelijke onthulling plaatsgevonden bij het oudste Oranjemonumentje in Velp. Bovendien is een openlucht-tentoonstelling geopend. Burgemeester P.van Wingerden-Boers was daarbij aanwezig.