05 maart 2006

1891 Emma Piramide bij VelpDe geschiedenis van de Emma Piramide is gedeeltelijk terug te vinden in het boek "Velp en zijn geërfden" bldz 87-88. De Geërfden van Velp (zie www.geerfdenvanvelp.nl ) hebben via een Commissie Werkverschaffing in 1891 meer dan 150 werklozen wekenlang laten werken aan het ophogen en met zoden bekleden van de uitzichtsberg op de Kluizenaarsberg. Later (wanneer ?) is men deze heuvel Emmaheuvel gaan noemen en tegenwoordig draagt deze de naam Emma Piramide.