31 januari 2008

JARIGE VORSTIN KRIJGT ZEVENTIG BOMEN IN VELP


JARIGE VORSTIN KRIJGT ZEVENTIG BOMEN IN VELP

Donderdag 31 januari is Koningin Beatrix 70 jaar geworden. Dat is in Velp feestelijk gevierd. Velp voor Oranje trakteerde op “(sinaas-) appeltjes van Oranje” voor alle schoolkinderen, en op een hapje en een drankje voor alle bewoners in Verzorgingshuizen, en gratis Herinneringskaarten met foto voor alle ouderen in Velp.
Het gemeentebestuur van Rheden schenkt alle Velpenaren zeventig bomen.
Het initiatief om zeventig bomen te planten kwam van de Stichting Velp voor Oranje. Maar de gemeente Rheden nam het voorstel graag over. Het past in het Groenplan van de gemeente Rheden om in Velp-Zuid in 2008 en 2009 meer bomen te planten. En het past in het voornemen van de gemeente om in samenwerking met De Geërfden van Velp de “paardenwei” om te vormen tot een groene strook met bomen en sloten, waar vooral de
bewoners van Oud Velp-Zuid kunnen wandelen en kunnen genieten van groen en water en van de paarden in de wei.

Donderdagmiddag plantte burgemeester Van Wingerden - als symbool voor die zeventig bomen - een Koningslinde, op de hoek van de Larensteinselaan en de Waterstraat. Ruim 40 leerlingen van basisschool De Elsweiden kwamen met vlaggetjes naar de plechtigheid. En samen met alle buurt-bewoners is er na afloop getoost op de jarige vorstin.
De glaasjes Oranjebitter en Oranjelimonade zijn geserveerd door leden van
studentenvereniging “Arboricultura” van de nabijgelegen Hogeschool Larenstein. Het waren ook studenten van Hogeschool Larenstein die indertijd een eerste plan hebben gemaakt - in overleg met de Stichting De Geërfden van Velp, de gemeente Rheden en omwonenden - om de “paardenwei” zo in te richten en te beplanten, dat er een aantrekkelijk, landelijk wandelgebied zal ontstaan.

Geen opmerkingen: