03 april 2009

Prinses Maximastraat in de Velpsche Veste

Woensdag 1 april 2009 is  de nieuwe wijk Velpsche Veste in Velp gedeeltelijk geopend met de onthulling door  Prinses Maxima (look-alike) van haar eigen straat, de Prinses Maximastraat.

Mevr. Nelleke den Boer-Pinxter (Velp voor Oranje) heeft in haar toespraak stil gestaan bij de historie die aan het ontstaan van de Oranjewijk ten grondslag ligt.

Vanaf heden zullen straatnaamborden in Velp worden voorzien van een "ondertiteling" waarin staat aangegeven wie de betreffende persoon was en wanneer hij of zij leefde.

Via Willemsen makelaars kunt u de modelwoning bezoeken; er zijn nog enkele woningen te koop in de wijk.

Dinsdagavond 31 maart zijn de voorbereidingen in volle gang.