03 juli 2009

1817 Monument ivm verdrijven van de Fransen


Monument november2008 na opknapbeurt

In 1817 is in Velp een monument geplaatst waarmee de strijders worden geëerd die samen met de de jonge held en kroonprins Willem FGL van Oranje de Fransen in 1815 bij Waterloo (mede) wisten te verslaan; het gedenkteken is nog te zien is langs de Arnhemse Straatweg in park Daalhuizen bij de vijver.

Monument zomer2006 in verval
Het monument raakte de laatste decennia in verval. Na een stevige opknapbeurt ziet het monument er in de herfst van 2008 weer toonbaar uit
Na overleg van Velp-voor-Oranje en de Belangenvereniging Daalhuizen met de familie Snellenburg (eigenaar van landgoed en huize Dordtwijck) over een spoedige restauratie van het monument, heeft de familie besloten tot genoemde opknapbeurt uit eigen middelen. De ontbrekende schildjes worden nog door Velp-voor-Oranje en de Geerfden van Velp gereconstrueerd. U vindt hier in dat geval de laatste informatie over de voortgang.
Ook wil Velp-voor-Oranje graag een schoolproject koppelen aan de restauratie.

Achterzijde monument met kogel

foto belangenvereniging Daalhuizen


Volledig begroeid met klimop staat het monument verborgen aan de vijver in Park Daalhuizen rond 1900.

Het monument herinnert met name aan de slag bij Quatre-Bras in 1815 en de Slag bij Waterloo op 18 juni 1815, waarbij Napoleon door de geallieerde legers werd verslagen.
Ter ere van de kroonprins , de latere Koning Willem II die met succes de Nederlands-Vlaamse troepen aanvoerde, liet Van Hasselt (een vurig Oranje-aanhanger en eigenaar van park Daalhuizen) in 1817 dit monument bouwen.

Het door weer en wind ernstig aangetaste monument draagt de tekst: AAN DEN JONGEN HELD WILLEM FGL PR V ORANIE EN ALLE ZIJNE BRAVE WAPENBROEDEREN VAN 1815 TOEGEW.

Het monument heeft niet altijd aan de vijverkant gestaan. De oorspronkelijke plaats was een driehoekig stuk grond aan de uitmonding van de vroegere Laarweg, nu Rozenhagelaan, aan de zijkant van de hoofdweg. Dat was de plaats waar de laatste Fransen in Velp verslagen werden. Doordat de weg later is verlegd, is het gedenkteken overgebracht naar de huidige plek aan de vijver.
(gegevens uit: Trekken door de 7 dorpen van Rheden van Herma Smit - 1992)

Z.M. koning Willem Frederik George Lodewijk, koning der Nederlanden, groothertog van Luxemburg, hertog van Limburg, prins van Oranje-Nassau (koning Willem II) De 'held van Waterloo'. Vocht zoals gemeld met de geallieerden mee tegen de legers van Napoleon. Als kroonprins leek hij zich in 1830 op te werpen als leider van de Belgische onafhankelijkheidsbeweging. Regeerde vanaf 1840 aanvankelijk als conservatief vorst, die elke grondwetswijziging tegenhield. Werd in 1848 in één dag echter uiterst liberaal. Steunde Thorbecke en Donker Curtius bij het tot stand brengen van de nieuwe Grondwet. Overleed echter al kort na invoering daarvan. Had goede banden met katholieken (verbleef veel in Tilburg). Was gehuwd met de Russische grootvorstin Anna Paulowna.
In de periode 1815-1849 was hij vice-president van de Raad van State en staatshoofd.