05 juli 2009

Monument Daalhuizen op 16 juli 2009 onthuld

Velp voor Oranje bestaat dit jaar 115 jaar op 16 juli 2009.
Eveneens is in het afgelopen jaar het monument gerestaureerd dat in Daalhuizen is opgericht na het verslaan van de Frans troepen in 1815 (zie volgende "post" voor inhoudelijke info).


Om deze beide feiten te vieren wordt op 16 juli op feestelijke wijze het monument opnieuw onthuld, en zal in park Daalhuizen een expositie opgesteld staan met verhalen over de slag bij Velp in 1813, over de Franse tijd (1897-1815), over de historie van Velp voor Oranje.
De wijk- en belangenverenigingen van Daalhuizen alsmede de basisschool de Arnhorst zullen bij deze viering betrokken zijn.
DE EXPOSITIE, OP GROTE BORDEN OPGESTELD TUSSEN DE BOMEN, ZAL GEDURENDE VIER WEKEN BLIJVEN STAAN.
Er worden ook enkele rondleidingen verzorgd.

Hieronder de vernieuwde schildjes die na jaren van afwezigheid dankzij enkele sponsors en veel persoonlijke inzet van de heer Ben van Schaik weer konden worden aangebracht.